Loting

De loting voor 2020 heeft nog niet plaats gevonden. Ter zijne tijd zal hier de link naar Time-Team te vinden zijn, waarop de loting te vinden is.

Heb je al vragen met betrekking tot de loting? Mail naar wedstrijdleiding@gyasmeerkamp.nl!