Reglement

Reglement

ALGEMEEN

 1. Het reglement van roeiwedstrijden (RvR) van de KNRB is leidend en dient te allen tijde te worden opgevolgd tijdens de wedstrijd.
 2. Op het gehele terrein dient men zich naar behoren te gedragen en geen overlast te veroorzaken dit geldt zowel op het wedstrijd terrein als in nabijgelegen supermarkten en andere openbare gelegenheden.
 3. De uitslag wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de 2,5km en de 400m. Voor de einduitslag worden zowel de tijd op de 400m als de tijd op 2,5km omgerekend naar 400 meter tijden waarna ze worden gemiddeld. De tijd van de 2,5km zal hierbij zwaarder wegen dan de tijd van de 400 meter in de ratio 2:1.
 4. Ploegen uitkomende in de lentebokaal zullen alleen de 400 meter starten, hier wordt dus alleen de 400 meter tijd gebruikt voor de einduitslag.
 5. De lenteploegen zullen 2 keer starten over de 400 meter (in heat 4 en 6), deze tijden worden gemiddeld en op basis van de snelste gemiddelde tijd zullen blikken worden uitgereikt.
 6. Blikken worden uitgereikt aan nummers met meer dan twee inschrijvingen. Bij minder dan drie inschrijvingen kan de organisatie ervoor kiezen velden samen te voegen.
 7. De prijsuitreiking vindt plaats op het wedstrijdterrein, een half uur na de laatste start. Hier wordt een blik uitgereikt aan de winnaars van de nummers die vallen onder punt 2.
 8. Rugnummers zijn te verkrijgen bij de inschrijvingstafel tegen betaling van €10 borg. Bij inleveren van de rugnummers krijg je de borg retour.
 9. Wildplassen is in het gehele wedstrijdgebied en omgeving verboden.
 10. De verplichte stuurlieden vergadering zal 1 uur voor de eerste start van het betreffende blok worden gegeven, deze zal gaan over zowel de lange als de korte afstand en zal dus alleen voor de ochtend blokken plaatsvinden.
 11. Een ploeg die niet voor de uiterste vlottijd op het water is, zal de race niet meer mogen roeien.
 12. Ploegen dienen tien minuten voor de start in het startgebied aanwezig te zijn.
 13. Als men in het startgebied gearriveerd is mag deze niet meer worden verlaten.
 14. Tijdens de race mag niet worden stilgelegen op het wedstrijdparcours, bij pech dien je zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan te gaan.
 15. Op het water dienen rugnummers te allen tijde duidelijk zichtbaar te zijn.
 16. De start en finish zijn beide gemarkeerd door twee boeien, hier dient tussendoor gevaren te worden.
 17. Nadat men de finish is gepasseerd, mag men niet laten lopen. Het finish gebied moet vrij blijven voor volgende ploegen.
 18. Bij het aanleggen aan de vlotten moeten de aanwijzingen van de medewerkers en de organisatie worden opgevolgd.
 19. Aanwijzingen van kamprechters, organisatie, reddingsbrigade en medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 20. Kamprechters zijn te allen tijde gerechtigd om waarschuwingen of straffen op te leggen.
 21. Indien je een protest wilt indienen omtrent onregelmatigheden tijdens de race, kan dit alleen bij het passeren van de finish door het opsteken van één arm van de stuur van de ploeg. Vervolgens kan de stuur van de ploeg bij de meldtafel zijn of haar protest indienen. Protesten kunnen worden ingediend tot maximaal één uur nadat de laatste boot van de heat is gefinisht.

2,7 Kilometer

 1. Er wordt om de 15 seconden vliegend gestart in de volgorde van de rugnummers, tenzij door de organisatoren anders wordt bepaald. Bij achten is dit startverschil 20 seconden.
 2. In het parcours zijn een aantal eilanden en bochten, het is toegestaan om in te halen;
  • behalve bij het stuk wat door C-nummers tussen de eilanden door zal worden gevaren, dit zal duidelijk worden gemarkeerd door boeien 100 meter voor het de ingang van het eiland en worden gehandhaafd door de aanwezige kamprechters. Niet C-nummers mogen dus overal inhalen.
 3. De snelste ploeg mag inhalen volgens de ideale lijn. De oplopende ploeg moet duidelijk kenbaar maken aan welk boord deze wil inhalen. Inhalen mag dus zowel aan bakboord als aan stuurboord. Ploegen afsnijden is niet toegestaan.
 4. De opgelopen ploeg dient in ieder geval uit te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 5. Wanneer een C-ploeg opgelopen wordt op minder dan 100 meter voor een eiland hoeft deze ploeg niet uit te wijken en dient dus de oplopende ploeg in te houden.
 6. Kamprechters/baancommissarissen kunnen altijd ter plekke beslissen over voorrang.

400 meter

 1. Er wordt boord aan boord gestart, elke heat heeft een gezamenlijke start en elke boot een eigen finishpuls.
 2. De ploeg die als eerste in de loting genoemd is, roeit aan bakboord, het nummer hierboven zal aan stuurboord van de eerste ploeg starten, volgende ploegen zullen telkens aan stuurboord aansluiten tot alle startplekken zijn gevuld.
 3. Ploegen worden geacht om tijdens de race in hun eigen baan te blijven roeien. Aanwijzingen van kamprechters dienen te allen tijde te worden opgevolgd.